Liondeals.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Tevens zijn wij van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u dus aan dit Privacybeleid aandachtig door te nemen.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2018 en is van toepassing op alle pagina’s en diensten van Liondeals.nl. Dit privacybeleid is echter niet van toepassing op de organisaties waarvan links op onze site kunnen voorkomen. Hun voeren mogelijk een ander privacybeleid.

Gegevens verzamelen

Wij verzamelen enkel persoonsgebonden gegevens, indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan het aanmelden van de nieuwsbrief en mee doen aan online acties. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen. De door ons verzamelde emailadressen, emailtjes, vragen worden veilig en vertrouwd door een derde partij bewaard op een beveiligde server.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief van Liondeals.nl. Hiervoor moet u een emailadres achterlaten. In elk email die u binnen het betreffende abonnement ontvangt, krijgt u de mogelijkheid u af te melden voor die e-mailnieuwsbrief. Die mogelijkheid bestaat ook door een e-mail te sturen info @ Liondeals.nl.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies

Het kan voorkomen dat onze website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, in uw browser of op uw computer opslaat. Door deze cookies is het mogelijk dat we u herkennen, wat ons kan helpen met het verbeteren van onze producten. Indien u geen cookies van Liondeals.nl wenst te ontvangen, dan kunt u in de instellingen van uw browser cookies blokkeren en/of uitzetten. Ook is het mogelijk dat u eerst een waarschuwing ontvangt voordat er een cookie wordt geplaatst. Voor meer informatie over cookies kunt u de website www.cookiecentral.com raadplegen.

Informatie

Als u onze website bezoekt om informatie te lezen, te downloaden of om filmpjes te bekijken dan worden er bepaalde bezoekersgegevens verzameld en opgeslagen. Hierbij kunt u denken aan uw locatie, de website waar u vandaan komt, de tijd en datum, welke pagina’s u bezoekt, van welk browser u gebruikt maakt en hoe u op onze site terecht bent gekomen. Met behulp van deze gegevens proberen wij continu onze website te verbeteren. De gegevens die wij verzamelen zijn niet herleidbaar tot een persoon.

Derden

Wij zullen de door ons verzamelde gegevens nooit aan derden verstreken. Liondeals.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Persoonsgebonden gegevens zijn dan ook uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van een specifieke taak.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info @ Liondeals.nl.